İş İngilizcesinde insanları harekete geçirme


Getting People to Act
İnsanları harekete geçirme

İş ortamlarında özellikle yetki sahibi veya grup lideri konumundaki kişiler tarafından sıkça kullanılması muhtemel, insanları bir eyleme teşvik edici nitelikteki kullanımlardan bir kaçını aşağıda bulabilirsiniz.

Now is the time to apply …
Şimdi ise …’yı uygulama zamanı
Now, it is the time to apply what we have learnt so far.
Şimdi ise şu ana kadar öğrendiklerimizi uygulama vakti

We’d better move before …
… madan önce harekete geçsek iyi olur
We’d better hurry before our competitors act.
Rakiplerimiz harekete geçmeden önce acele etsek iyi olur.

Let’s get going
Haydi başlayalım
Let’s get going. Time is golden.
Haydi, başlayalım öyleyse. Vakit nakittir.

We must act now
Şimdi harekete geçmeliyiz
We must act now if we want get results immediately.
Sonuçları hemen almak istiyorsak şimdi harekete geçmeliyiz.

Tomorrow will be too late
Yarın çok geç olacak
Tomorrow will be too late. Today is the beginning of a new era for our company.
Yarın çok geç olacak. Bugün firmamız için yeni bir dönemin başlangıcı.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.