İş İngilizcesinde çözüm önerme


Proposing Solutions
Çözüm önerme

İş İngilizcesi başlığı altında, sorunlara çözüm önerisi getirirken kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Maybe we should …
Belki de … lıyız
Maybe we should phone Paul
Belki de Paul’ü aramalıyız.

How about …
… nasıl olur? / ne dersin?
How about meeting with their purchasing department?
Satın alma bölümü ile bir toplantı mı yapsak?

Why don’t you …
Neden … muyorsun?
Why don’t you call me when it happens again?
Bu tekrar olduğunda neden beni aramıyorsun?

The best way is to …
…’nın en iyi yolu
The best way to find a job is to start surfing the net.
Bir iş bulmanın en iyi yolu internetti kullanmaktır.

I would …
… rırdım (ben olsam)
I would change that computer for a newer one at once.
Ben olsam o bilgisayarı yenisiyle hemen değiştirirdim.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.