İş İngilizcesinde ikna etmek


To Convince
İkna etmek

İş İngilizcesinde karşımızdakini ikna ederken ve teminat verirken;

“I am convinced
Ben ikna oldum
I’m convinced that this is the only solution.
Bunun tek çözüm yolu olduğuna ben ikna oldum.

I assure you
Sizi temin ederim ki
I assure you our product won’t dissapoint your customers.
Sizi temin ederim ki ürünümüz müşterilerinizi memnun edecektir.

There is no doubt
Şüphe yok
There is no doubt that Retiey is the best candidate.
Retiey’in en iyi aday olduğuna şüphe yok.

You have my personal guarantee
Bizzat garanti veriyorum / Sizi temin ederim
You have my personal guarantee we will be successful.
Sizi temin ederim, başaracağız.

I would like to reassure you
Sizi temin ederim
I would like to reassure you that we will continue to maintain our partnership.
Sizi temin ederim ki ortaklığımıza devam edeceğiz.” gibi yapılardan yaralanabiliriz.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.