İş İngilzicesinde sonuçlar hakkında uyarma


Warning About Consequences
Sonuçlar hakkında uyarma

Alınan karar veya yapılan eylemlerin sonuçları konusunda konuşmak için iş İngilizcesi düşünülerek hazırlanmış bir kaç örnek cümleyi aşağıda bulabilirsiniz.
İş İngilzicesinde sonuçlar hakkında uyarma

Unless we …
… isek / sürece
I doubt that this company will survive, unless we solve the problem now.
Bu problem çözmediğimiz sürece bu şirketin ayakta kalacağından şüpheliyim.

If we don’t …
Eğer … yapmazsak
If we don’t examine our accounts we will surely face problems with the shareholders.
Eğer hesaplarımızı kontrol etmezsek hissedarlar ile kesin sorun yaşarız.

Only if …
… Kaydıyla / eğer … ise
I will invest my money on you only if you promise to handle the issue more wisely.
Meseleyi daha akıllıca halletmeye söz vermen şartıyla paramı sana yatırırım.

Watch
Dikkat etmek / Takip etmek
Watch your bank account and be careful with statement dates.
Banka hesabını takip et ve hesap kesim tarihlerine dikkat et.

Otherwise
Aksi halde / Yoksa
David needs to be in Paris today. Otherwise, we will lose the contract.
Davidin bugün Paris’te olması gerek. Yoksa anlaşmayı kaybederiz.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.