İş İngilizcesinde sonuçlardan bahsederken


Talking About Consequences
Sonuçlardan bahsederken

İş İngilizcesi kapsamında ele aldığımız bu konumuzda bir olay veya durumun sonuçlarından bahsederken kullanabileceğimiz örnek cümlelerden birkaçını aşağıda bulabilirsiniz. İş İngilizcesinde sonuçlardan bahsederken

Lead to
Neden olmak / Yol açmak
The tax deduction has led to more R&D.
Vergi indirimi daha fazla ar-geye yol açtı.

Result in …
… Sonucunu doğurmak
Decrease in wages resulted in the loss of the contract.
Maaşlardaki düşüş sözleşmenin kaybedilmesi sonucunu doğurdu.

Mean that …
… demek / Anlamına gelmek
Our manager’s decision to fire Morris means that I have to work harder.
Müdürümüzün Morris’i kovması benim daha sıkı çalışmam gerektiği anlamına geliyor.

Imply that …
…’yı göstermek / demek
If he comes back from work early every day it implies that he is not very happy with his job.
İşten her gün erken gelmesi, işinden çok da memnun olmadığını gösterir.

Entail that …
…’yı gerektirmek
Our growth ambitions will entail hiring a new employees with different qualifications.
Bu büyüme hırsımız farklı niteliklerde yeni çalışanlar işe almamızı gerektirecektir.consequences_180_180x270

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.