İş İngilizcesinde sebeplerden bahsederken


Talking About Causes
Sebeplerden bahsederken

what-causes-itİş İngilizcesi kapsamında ele aldığımız bu konumuzda bir olay veya durumun sebebinden bahsederken kullanabileceğimiz örnek cümlelerden birkaçını aşağıda bulabilirsiniz. İş İngilizcesinde sebeplerden bahsederken

Caused by …
… sebeb oldu
The drop in productivity was caused by inefficient work practices.
Üretkenlikteki düşüşe verimsiz çalışma uygulamaları sebep oldu.

Result from …
…’nın sonucu
The decrease in sales resulted from a misguided marketing policy.
Satışlardaki düşüş yanlış pazarlama politikasının bir sonucudur.

Due to …
… Nedeyile / Yüzünden / Dolayı
We face this failure was due to the lack of purpose and value.
Amaç ve değer eksikliği yüzünden bu başarısızlıkla karşı karşıyayız.

Conclusion
Sonucu
Our success was the logical conclusion of hard work.
Başarımız, çok çalışmanın doğal bir sonucudur.

Bring about
Yol açmak / Neden olmak / Meydana getirmek
The mistakes we’ve done over the last years brought about this change.
Geçmiş yıllarda yaptığımız hatalar bu değişikliğe yol açmıştır.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.