İş İngilizcesinde ani artış


Describing Sudden Increase
Ani artıştan bahsederken

İş İngilizcesinde bir konuda bir şeyin ani bir artış göstermesi söz konusu olduğunda kullanılabilecek yapılar aşağıda verilmiştir. İş İngilizcesinde ani artış

Boost
Yükseltmek / Artırmak
New advertising agency helped boosting donations by thirty percent.
Yeni reklam ajansının, bağışların yüzde otuz oranında yükselmesinde rölü oldu.

Shoot up
Hızla yükselmek
The cost of intermediate goods has shot up because of the increased demand.
Ara malların maliyeti artan talep nedeniyle hızla yükselmiş durumda.

Spring up
Fırlamak
Number of absents always springs up when there’s an epidemic of flu.
Ne zaman bir grip salgını olsa, gelmeyenlerin sayısı fırlar.

Surge
Artmak
The fear of inflation caused interest rates to surge by twenty-five percent.
Enflasyon korkusu nedeniyle faiz oranları yüzde yirmi beş oranında arttı.

Multiply
Çoğalmak / x katına çıkarmak
Our goal for the next year is to multiply output by two.
Önümüzdeki yıl için hedefimiz çıktılarımızı 2 katına çıkarmak olacak.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.