İş İngilizcesinde kademeli artış


Describing Gradual Increase
Kademeli artıştan bahsederken

İş İngilizcesinde kademeli artış söz konusu olduğunda kullanılabilecek yapılar aşağıda verilmiştir.

Accumulate
Biriktirmek / Toplamak
We have accumulated around five percent.
Yüzde beş oranında birikme sağladık.

Escalate
Artmak / Yükselmek
Costs have escalated by ten percent.
Maliyetler yüzde on oranında arttı.

Accrue
Tahakkuk etmek / Eklenmek
The Interest has been accrued in your deposit fund account.
Faiz mevduat hesabınıza tahakkuk ettirilmiştir.

Grow
Büyümek
The PM said: “The economy will grow this year.“
Başbakan “bu sene ekonomi büyüyecek” dedi.

Develop
Gelişmek
The industry has developed more slowly than we had expected.
Endüstiri beklediğimizden daha yavaş gelişti.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.