İş İngilizcesinde artış


Describing Increase
Artıştan bahsederken

İş İngilizcesinde bir varlığın veya değerin artışı söz konusu olduğunda kullanabileceğimiz yapılar ve örnekleri aşağıda verilmiştir. İş İngilizcesinde artış

Increase
Artmak
Salaries should increase according to the quality of education.
Eğitimin kalitesine göre maaşlar artması gerekir.

Improve
İyileşmek / Gelişmek / Artmak
Sales have improved and reached almost seven hundred thousand.
Satışlar arttı ve neredeyse yedi yüz bine ulaşmış durumda.

Raise
Yükseltmek / Arttırmak / Zam yapmak
The Government raised taxes on energy by 16 percent.
Hükümet enerjide vergilere %16 oranında zam yaptı.

Rise
Artmak / Çoğalmak / Yükselmek
If inflation rises more than expected, your purchasing power can decline dramatically.
Enflasyon beklenenden daha çok yükselirse alım gücünüz oldukça azalabilir.

Go up
Yükselmek / Artmak
The interest rates will not go up until the Central Bank decides they should.
Merkez bankası aksi yönde karar verene kadar faiz oranları yükselmeyecek.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.