İş İngilizcesinde istikrar


Describing Stability
İstikrardan bahsederken

İş İngilizcesinde özellikle ekonomide çok kullanılan istikrarlı, kararlı olma, değişmeme gibi kavramları aşağıda farklı örneklerle ele aldık.

Stable
Sabit
Taxes will be stable for the whole year.
Vergiler bütün yıl için sabit kalacak.

Remain unchanged
Değişmeden kalmak
Nothing remains unchanged for very long.
Hiç bir şey uzun süre değişmeden durmaz.

Steadily
Sabit / İstikrarlı bir şekilde
With any luck, our sales will move steadily for the next couple of months.
Umarım satışlarımız önümüzdeki bir kaç ayda istikrarlı bir şekilde büyüme devam eder.

Constant
Sürekli / Devamlı / Sabit, değişmez
If the number of employed people remains constant we will face no difficulty at all.
İstihdam edilmiş insanların sayısı değişmezse pek bir zorlukla karşılaşmayız.

The same
Aynı
Things are the same as three years ago. Does nothing ever change here?
Her şey üç sene önceki gibi aynı. Burada hiç bir şey değişmez mi?

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.