İş İngilizcesinde dalgalanma


Describing Fluctuation
Dalgalanmadan bahsederken

İş İngilizcesinde gerekli olabilecek “fluctuation” – “dalgalanma” terimi ile ilgili hazırladığımız örnek cümleleri aşağıdan çalışabilirsiniz. İş İngilizcesinde dalgalanma

Fluctuate
Dalgalanmak
The major indexes fluctuated throughout the.
Büyük endekslerde indekslerde seans boyunca dalgalanma görüldü.

Unstable
İstikrarsız
The economy is unstable and it affects the state budget.
Ekonomi istikrarsız ve bu durum devlet bütçesini etkiliyor.

Irregular
Düzensiz
Growth patterns are irregular in Asia.
Asya’daki büyüme düzensiz.

Erratic
Değişken / Kararsız
Her behaviour is erratic. She is sad one day and very happy the next.
Davranışları çok dengesiz. Bir gün üzgünken ertesi gün çok mutlu oluyor.

Vary
Değişmek
Figures vary all the time. It’s impossible to invest at such times.
Rakamlar sürekli değişiyor. Böyle zamanlarda yatırım yapmak imkânsız.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.