İş İngilizcesinde mevcut işlerden bahsederken


Describing Current Projects
Mevcut projelerden bahsederken

İş İngilizcesinde mevcut projelerden bahsederken genellikle geniş veya şimdiki zaman kullanılır. Aşağıda bir kaç kalıp ve örnek cümlelerini bulabilirsiniz. İş İngilizcesinde mevcut işlerden bahsederken

We are working on …
… üzerinde çalışıyoruz
We are now working on the new test model.
Yeni test modeli üzerinde çalışıyoruz.

We have started the process of …
… sürecini başlattık
Our team has started the process of designing another prototype.
Takımımız başka bir ilk örnek tasarlama sürecine başlamış bulunmaktadır.

The projects under development
Yapım aşamasındaki projeler
The projects under development are highly confidential, so we are unable to share them at this time.
Yapım aşamasındaki projeler çok gizlidir bu yüzden şu anda bunları paylaşamıyoruz.

We are involved in …
… üzerinde çalışıyoruz
We are already fully involved in step IV.
Tamamen 4. aşamaya yoğunlaşmış durumdayız.

We remain occupied with …
… ile ilgileniyoruz
We remain occupied with the installation of the security system.
Güvenlik sisteminin kurulması ile ilgileniyoruz.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.