Kısıtlayan Niteleyiciler – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Kısıtlayan Niteleyiciler – Dilbilgisi Terimleri / Limiting Modifiers – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda kısıtlayan niteleyiciler (limiting modifiersile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Niteledikleri kelimelere anlam olarak kısıtlama anlamı katan niteleyicilere (modifiers) ‘limiting modifiers’ yani kısıtlayan niteleyiciler denir. Örnek verecek olursak;

Only – yalnız, yalnızca, sadece
Hardly – güç bela, çok az, ancak
Almost – hemen hemen, neredeyse, az kalsın
Nearly – hemen hemen, neredeyse
Merely – ancak, yalnızca, sadece
Just – yalnız, sadece

Örnek Cümleler

I’ll just have a small piece.
Yalnız küçük bir parça alayım.

Energy is never destroyed; it merely changes form.
Enerji asla kaybolmaz, sadece şekil değiştirir.

I’ll be there in a minute. I’ve nearly finished my work.
Bir dakikaya ordayım. İşim neredeyse bitti.

We almost missed the plane.
Az kalsın uçağı kaçırıyorduk.

It will only take a few minutes.
Sadece birkaç dakika sürecek.

Kısıtlayan Niteleyicilerin Cümledeki Yeri – Positioning of Limiting Modifiers

Kısıtlayan niteleyicilerin cümle içindeki yerleri genelde niteledikleri kelime ya da kelimelerin tam solunda olur. Yani ilk önce kısıtlayan niteleyiciler sonra niteledikleri kelime ya da kelimeler gelir. Aşağıdaki örnek cümlelerde niteleyiciler koyu ile yazılarak belirtilmiştir.

I know hardly anybody.
Çok az kişiyi tanıyorum.

I hardly know you.
Seni neredeyse hiç tanımıyorum.

Only Sam eats meat.
Sadece Sam et yiyor.

Sam eats only meat.
Sam sadece et yiyor.