Konuşma – Speaking

Telefon Konuşmaları ve Boşluk Doldurma Alıştırması


İstekte Bulunma ve Boşluk Doldurma Alıştırması


Gelecek Planları ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Etkinlik Düzenleme ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Doktora Gitme ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Basit Emirler Verme ve Boşluk Doldurma Alıştırması


Tavsiye Verme – İsteme ve True False Alıştırması


Görüşmelerde Soru Sorma – Cevaplama ve True False Alıştırması


Soru Sorma, Bilgi Edinme ve True False Alıştırması


Geçmiş Zaman Diyaloğu ve True False AlıştırmasıYabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.