Konuşma – Speaking

Yol Tarifi ve Boşluk Doldurma Alıştırması


Zaman ve Tarih ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Şehirler ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Kültürel farklılıklar ve True False Alıştırması


Fikir Bildirme ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Görünüş ve Kişiliklerin Karşılaştırılması ve True False Alıştırması


Görünüş ve Kişilik ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Doğa Olayları ve Boşluk Doldurma Alıştırması


Yetenek ve Beceriler ile Okuduğunu Anlama Alıştırması


Alışkanlıklar ve True False AlıştırmasıYabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.