Little things please little minds


İngilizce : Little things please little minds

Türkçe : Küçük beyinler küçük şeylerle uğraşır

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.