Might Have+v3 Olumlu, Olumsuz ve Cümle Örnekleri


Geçmişle ilgili ihtimal belirtir.

Might Have+v3 Olumlu cümleler:

They didn’t answer . They might have gone out.

(Cevap vermediler. Dışarı çıkmış olabilirler.)
He might have forgotten your birthday.

( Senin doğumgününü unutmuş olabilir.)

She might have taken her umbrella.

( Şemsiyesini almış olabilir.)

We might have visited you.

( Sizi ziyaret edebilirdik.)

I might have invited you to the party.

( Seni partiye çağırmış olabilirim.)

Might Have+v3 Olumsuz cümleler:

I might not have forgotten the key.

( Anahtarı unutmamış olabilirim.)

She might not heard the phone.

( Telefonu duymamış olabilir.)

He might not  have seen his friends.

( Arkadaşlarını görmemiş olabilir.)

They might not have done their homework.

( Ödevlerini yapmamış olabilirler.)

Might Have+v3 Soru cümleleri:

Might they have called you? No, they might not. The telephone didn’t ring.

( Seni aramış olabilirler mi? Hayır olamazlar. Telefon çalmadı.)

Might she have visited Mark ? Yes, she might.

( Markı ziyaret etmiş olabilir mi? Evet olabilir.)

Where might she have gone? She might have gone to her friend’s house.

( Nereye gitmiş olabilir? Arkadaşının evine gitmiş olabilir.)

Which jacket might she have worn? She might have worn the pink jacket.

( Hangi ceketi giymiş olabilir? Pembe ceketi giymiş olabilir.)

 

Geçmişte olabilirdi ama olmadı anlamı katar.

Why did you use that knife ? You might have cut your finger.

(Neden o bıçağı kullandın? Parmağını kesebilirdin.)

Don’t  climb that tree again. You might have fallen down.

( Bir daha o ağaca tırmanma. Düşebilirdin.)

You might have called me.

( Beni arayabilirdin.)

You drove very fast that car. You might have died.

( Arabayı çok hızlı kullandın. Ölebilirdin.)