May Have+v3 Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri


Geçmişle ilgili kuvvetli ihtimallerde bulunurken bu yapıyı kullanırız.

May Have+v3 Olumlu cümleler:

The street is wet. It may have rained.

( Sokak ıslak. Yağmur yağmış olabilir.)

Her finger is bleeding. She may have cut her finger.

( Parmağı kanıyor. Parmağını kesmiş olabilir.)

He is sad. He may have heard the accident.

( O çok üzgün. Kazayı duymuş olabilir.)

They aren’t here. They may have gone to their hometown.

( Onlar burada değil. Memleketlerine gitmiş olabilirler.)

May Have+v3 Olumsuz cümleler:

He is lost. He may not have taken a map.

( O kaybolmuş. Harita almamış olabilir.)

She didn’t wake up early. She may not have set up the alarm.

( O erken uyanmadı. Alarmı kurmamış olabilir.)

The flower is dead. They may not have watered it.

( Çiçek ölmüş. Onlar sulamamış olabilir.)

You were busy. You may not have answered the phone.

( Meşguldün. Telefona cevap vermemiş olabilirsin.)

May Have+v3 Soru cümleleri:

May he have called you when you are out? Yes, he may have.

( Sen dışarıdayken seni aramış olabilir mi? Evet olabilir.)

May it have snowed? No, it may have not.

( kar yağmış olabilir mi? Hayır olamaz.)

Where may they have gone when they were out? They may have gone to the cinema.

( Dışarıdayken nereye gitmiş olabilirler? Sinemaya gitmiş olabilirler.)

Who may she have met with? With James.

( O kiminle buluşmuş olabilir? James ile buluşmuş olabilir.)