Milattan Önce ve Milattan Sonra


İngilizce tarihlerde karşımıza çıkabilecek bir diğer ifade ise AD ve BC ifadeleridir. Sırasıyla MS ve MÖ yani Milattan Sonra ve Milattan Önce anlamlarına gelen bu ifadeler Hz. İsa’nın doğumunu esas alan miladi takvimin başlangıcını işaret eder.

AD Latince kısaltma “Anno Domini” yani “Tanrımızın Yılında” anlamına gelir.
BC ise İngilizce kısaltma “Before Christ” yani “İsa’dan Önce” anlamına gelmektedir.

Bu kısaltmaları kullanırken dikkat edilmesi gereken BC’nin her zaman tarihlerden sonra yazıldığıdır. Eğer bu kısaltmalardan ikisi de yazılmamış ise tarih milattan sonra kabul edilir. Aşağıda bu durumlara örnek cümleler verilmiştir, inceleyiniz.

The Second World War ended in 1945.
İkinci Dünya Savaşı 1945 yılında sona erdi

Genghis Khan died in 1227 AD.
Cengiz Han milattan sonra 1227’de öldü.

Julius Caesar was assassinated in 44 BC in Rome, Italy. span>
Jül Sezar milattan önce 44 yılında İtalya, Roma’da öldürüldü.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.