Tarihler ile ilgili Kelimeler


İngilizce tarih yazımı konusunda farklılıklara sahip bir dildir. Tarihin farklı şekillerde yazılmasının sebebi resmiyet ve İngiliz-Amerikan İngilizcesi farklılıklarından kaynaklanmaktadır.
Aşağıdaki tabloda İngilizcede tarih yazım şekilleri verilmiştir. Uzun olan tarih yazım biçimleri daha kibar kabul edilir (2,3).
Bunun sebebi uzun tarih biçimlerinin okuyucuya saygının bir göstergesi kabul edilmesidir.
4 ve 5 numaralı tarih yazım biçimleri ise resmi olmayan yerlerde karşımıza çıkabilir.
Ancak 6 numaralı tarih biçimi ise faturalar, teknik belgeler gibi resmi yazımlarda kullanılır.
En resmi ve tarih yazım biçimi ise ilk sırada verilmiştir.

Biçim

İngiliz

Amerikan

1 the Nineteenth of August, 2015 August the Nineteenth, 2015
2 15th August 2015 August 15th, 2015
3 15 August 2015 August 15, 2015
4 15/8/2015 8/15/2015
5 15/8/15 8/15/15
6 15/08/15 08/15/15

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.