Money – İngilizce Para Quiz


Money – İngilizce Para Quiz

  1. Fernando: ……………………………………..
Gio: It is 10 dollars.

2. 

3.

4.

5.

6.

  1. a quarter + two nickels = ?

  1. two quarters + a dime + three nickels = ?

  1. three quarters + two dimes + ………………….. = 1 dollar

  1. five pennies = ? 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.