Months, Seasons – İngilizce Aylar, Mevsimler Quiz


Months, Seasons – İngilizce Aylar, Mevsimler Quiz

  1. İlkbahar ayları aşağıdakilerden hangileridir?

  1. “My birthday is in the winter. It is in …………….”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?

 
  1. “School starts in the autumn. It starts in ……………….”

  1. “My mother’s birthday is in the spring. It’s in ……………………….”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?

  1. Aşağıdakilerden hangileri sonbahar aylarıdır?

  1. “Jenna’s birthday is in the autumn. It is in ……………………..”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?

  1. “Her birthday is in the summer. It is in …………………”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?

  1. Yaz ayları aşağıdakilerden hangileridir?

  1. “His birthday is in the winter. It’s in…………………….”

  1. “Ronnie’s birthday is in the summer. It’s in ……………………..” 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.