Movies – İngilizce Filmler Quiz


Movies – İngilizce Filmler Quiz

  1. ……………… movies are scary.

  1. …………………….. movies are about cowboys.

  1. “Frozen” is a/an ………………………..

  1. “Star Wars” is a …………………………. Movie

  1. what / of / you / like / kind / movies / do / ?
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı bir cümle oluşturulduğunda bu cümle aşağıdakilerden hangisi olur?

  1. ………………………. movies are about love.

  1. “Wild life in Africa” Yukarıdaki program aşağıdaki film türlerinden hangisi olabilir?

  1. When you watch a ……………….. movie, you generally laugh.

  1. When you watch a ……………………, you generally cry.

  1. is / favorite / what / movie / your / ?
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı bir cümle oluşturulduğunda bu cümle aşağıdakilerden hangisi olur?