Music has charms to soothe the savage breast


İngilizce : Music has charms to soothe the savage breast

Türkçe : Müziğin iyileştirici gücü vardır

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.