Musical Instruments – İngilizce Müzik Enstrümanları Quiz


Musical Instruments – İngilizce Müzik Enstrümanları Quiz

  1. I can play the violin. 1-2- 3- 4- 

  1. My son can play the melodica. 1-  2-  3- 4-

  1. Amy can play the harp. 1- 2- 3- 4-

  1. ……………………. has strings.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?

  1. Children can play the recorder. 1- 2- 3- 4-

  1. -10. soruları tabloya göre cevaplayınız. 6. Which instruments can Lizzy play?

  1. Who can play the piano?

  1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. Who can’t play the guitar? 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.