Musical Instruments – İngilizce Müzik Enstrümanları Quiz


Musical Instruments – İngilizce Müzik Enstrümanları Quiz

  1. I can play the violin. 1-2- 3- 4- 

  1. My son can play the melodica. 1-  2-  3- 4-

  1. Amy can play the harp. 1- 2- 3- 4-

  1. ……………………. has strings.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelemez?

  1. Children can play the recorder. 1- 2- 3- 4-

  1. -10. soruları tabloya göre cevaplayınız. 6. Which instruments can Lizzy play?

  1. Who can play the piano?

  1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. Who can’t play the guitar?