Necessity is the mother of invention


İngilizce : Necessity is the mother of invention

Türkçe : Tüm icatlar ihtiyaçtan doğar

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.