Never put off until tomorrow what you can do today


İngilizce : Never put off until tomorrow what you can do today

Türkçe : Bugünün işini yarına bırakma

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.