Numbers – İngilizce Sayılar Örnek Cümleleri


– I am seven years old.
(Ben yedi yaşındayım.)

– I need four candles.
(Dört tane muma ihtiyacım var.)

– There is only one apple on the tree.
(Ağaçta yalnızca bir tane elma var.)

– There are thirteen ladybugs.
(On üç tane uğurböceği var.)

– I have five siblings.
(Beş kardeşim var.)

– My sister is twenty years old.
(Kardeşim yirmi yaşında.)

– There are thirty-one days in March.
(Mart ayında otuz bir gün vardır.)

– There are twenty-eight days in February this year.
(Bu yıl Şubat ayında yirmi sekiz gün var.)

– I need six more pencils.
(Altı tane daha kaleme ihtiyacım var.)

– This jacket is one hundred and twenty Turkish Liras.
(Bu ceket yüz yirmi Türk lirası.)

– He is twelve years old.
(O on iki yaşında.)

– There are eleven books on the table.
(Masada on bir kitap var.)

– Is she forty years old?
(O kırk yaşında mı?)

– George is fifty-three years old.
(George elli üç yaşında.)

– I got ninety-nine from the exam.
(Sınavdan doksan dokuz aldım.)

– She has twenty-four crayons.
(Onun yirmi dört boya kalemi var.)

– My mother has thirty pair of shoes.
(Annemin otuz çift ayakkabısı var.)

– There are eight-one cities in Turkey.
(Türkiye’de seksen bir şehir var.)

– He has three hundred thousand one hundred fifty euros in the bank.
(Onun banda üç yüz bin yüz elli avrosu var.)

– There are a thousand students in our school.
(Okulumuzda bin öğrenci var.)

– There are thirty students in our class.
(Sınıfımızda otuz öğrenci var.)

– Can you give fifty Turkish Liras?
(Bana elli Türk Lirası verebilir misin?)

– Please buy eight kilos of tomatoes.
(Lütfen sekiz kilo domates al.)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.