Party Time – İngilizce Parti Zamanı Örnek Cümleleri– Let’s throw a party!
(Hadi parti verelim!)

– Simon and his sister are decorating the room. They need more balloons and ornaments.
(Simon ve kız kardeşi odayı süslüyorlar. Daha fazla balona ve süs eşyalarına ihtiyaçları var.)

– First, we should prepare a guest list.
(İlk olarak bir davetli listesi hazırlamalıyız.)

– Send these invitation cards.
(Bu davetiyeleri gönder.)

– I will invite him to the party.
(Onu partiye davet edeceğim.)

– Would you like to join us in the Halloween party?
(Cadılar bayramı partisinde bize katılmak ister misin?)

– They’re organizing a Christmas party.
(Noel partisi organize ediyorlar.)

– I will attend my friend’s wedding party tomorrow.
(Yarın arkadaşımın düğününe katılacağım.)

– My friends and I love sleepover parties.
(Arkadaşlarım ve ben pijama partilerini çok severiz.)

– What time does the New Year party start?
(Yeni yıl partisi saat kaçta başlıyor?)

– We’re giving a birthday party for John. He is turning nine. We need a birthday cake.
(John için bir doğum günü partisi veriyoruz. Dokuz yaşına giriyor. Bir doğum günü pastasına ihtiyacımız var.)

– Can you please buy the beverages?
(Lütfen içecekleri alır mısın?)

– Aaron will arrange the music.
(Müziği Aaron ayarlayacak.)

– We’re giving a Thanksgiving party in our garden.
(Bahçemizde Şükran günü partisi veriyoruz.)

– Where is the party?
(Parti nerede?)

– I will wear a Batman costume for the costume party.
(Kostüm partisi için Batman kostümü giyeceğim.)

– She will wear a Snow White costume for the fancy dress party.
(Kostüm partisi için Pamuk Prenses kostümü giyecek.)

– They’re blowing up the balloons for the party.
(Parti için balonları şişiriyorlar.)

– We need eleven candles for the birthday cake, because she is turning to eleven.
(Doğum günü pastası için on bir tane muma ihtiyacımız var, çünkü on bir yaşına giriyor.)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.