– Let’s throw a party!
(Hadi parti verelim!)

– Simon and his sister are decorating the room. They need more balloons and ornaments.
(Simon ve kız kardeşi odayı süslüyorlar. Daha fazla balona ve süs eşyalarına ihtiyaçları var.)

– First, we should prepare a guest list.
(İlk olarak bir davetli listesi hazırlamalıyız.)

– Send these invitation cards.
(Bu davetiyeleri gönder.)

– I will invite him to the party.
(Onu partiye davet edeceğim.)

– Would you like to join us in the Halloween party?
(Cadılar bayramı partisinde bize katılmak ister misin?)

– They’re organizing a Christmas party.
(Noel partisi organize ediyorlar.)

– I will attend my friend’s wedding party tomorrow.
(Yarın arkadaşımın düğününe katılacağım.)

– My friends and I love sleepover parties.
(Arkadaşlarım ve ben pijama partilerini çok severiz.)

– What time does the New Year party start?
(Yeni yıl partisi saat kaçta başlıyor?)

– We’re giving a birthday party for John. He is turning nine. We need a birthday cake.
(John için bir doğum günü partisi veriyoruz. Dokuz yaşına giriyor. Bir doğum günü pastasına ihtiyacımız var.)

– Can you please buy the beverages?
(Lütfen içecekleri alır mısın?)

– Aaron will arrange the music.
(Müziği Aaron ayarlayacak.)

– We’re giving a Thanksgiving party in our garden.
(Bahçemizde Şükran günü partisi veriyoruz.)

– Where is the party?
(Parti nerede?)

– I will wear a Batman costume for the costume party.
(Kostüm partisi için Batman kostümü giyeceğim.)

– She will wear a Snow White costume for the fancy dress party.
(Kostüm partisi için Pamuk Prenses kostümü giyecek.)

– They’re blowing up the balloons for the party.
(Parti için balonları şişiriyorlar.)

– We need eleven candles for the birthday cake, because she is turning to eleven.
(Doğum günü pastası için on bir tane muma ihtiyacımız var, çünkü on bir yaşına giriyor.)