Planets – İngilizce Gezegenler Örnek Cümleleri– There are eight planets in our solar system.
(Güneş sistemimizde sekiz gezegen vardır.)

– Mercury is the closest planet to the Sun.
(Merkür Güneş’e en yakın gezegendir.)

– Mercury is the smallest planet.
(Mercur en küçük gezegendir.)

– The largest planet is Jupiter.
(En büyük gezegen Jüpiterdir.)

– Neptune is the farthest planet from the Sun.
(Neptün Güneş’ten en uzak gezegendir.)

– Pluto is a dwarf planet.
(Plüton cüce gezegendir.)

– Our galaxy’s name is Milky Way.
(Bizim galaksimizin adı Samanyolu.)

– The Moon is the Earth’s satellite.
(Ay, Dünya’nın uydusudur.)

– Mars is also known as “Red Planet”.
(Mars “Kızıl Gezegen” olarak da bilinir.)

– The planets turn around the Sun.
(Gezegenler Güneş’in etrafında döner.)

– Every planet has its own orbit.
(Her gezegenin kendi yörüngesi vardır.)

– Venus rotates the Sun from west to east.
(Venüs Güneş’in etrafında batıdan doğuya doğru döner.)

– The Earth orbits the Sun in 365 days ans 6 hours.
(Dünya, Güneş’in etrafında 365 gün 6 saatte döner.)

– Neptune is the coldest planet.
(Neptün en soğuk gezegendir.)

– Mercury is the hottest planet.
(Merkür en sıcak gezegendir.)

– Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune have rings.
(Jüpiter, Satürn, Uranus ve Neptün’ün halkaları vardır.)

– NASA stands for National Aeronautics and Space Administration.
(NASA’nın açılımı Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’dir.)

– Planets’ orders according to their distance to the Sun are as the following: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune.
(Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıklarına göre sıraları şöyledir: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün.)

– Planet’s order from the largest to the smallest is as the following: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Earth, Venus, Mars and Mercury.
(Gezegenlerin en büyükten en küçüğe doğru sıralaması şöyledir: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars ve Merkür.)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.