School Subjects – İngilizce Okul Dersleri Örnek Cümleleri– We have Maths on Friday.
(Cuma günü Matematik dersimiz var.)

– What is your favorite lesson?
(En sevdiğin ders ne?)

– Our Science lesson is on Monday and Wednesday.
(Fen bilimleri dersimiz pazartesi ve Çarşamba günleri.)

– My favorite lesson is P.E.
(En sevdiğim ders beden eğitimi.)

– I have a Social Studies exam on Tuesday.
(Salı günü Sosyal bilgiler sınavım var.)

– When is your English lesson?
(İngilizce dersiniz ne zaman?)

– Our I.T lesson is on Thursday.
(Bilişim Teknolojileri dersimiz Perşembe günü.)

– I can get good grades in Turkish.
(Türkçe dersinde iyi puan alabilirim.)

– He gets bad grades in Science.
(O fen bilimlerinde kötü puan alıyor.)

– Do you like art lesson?
(Resim dersini sever misin?)

– I love music lesson.
(Müzik dersini çok severim.)

– We have Religion lesson on Friday.
(Cuma günü din dersimiz var.)

– Do you like Turkish lesson?
(Türkçe dersini sever misin?)

– I like history lesson.
(Tarih dersini severim.)

– We are learning mountains this week in Geography lesson.
(Bu hafta coğrafya dersinde dağları öğreniyoruz.)

– I love chemistry.
(Kimyayı çok seviyorum.)

– Turkish literature is boring.
(Türk edebiyatı sıkıcı.)

– Biology is on Wednesday.
(Biyoloji dersi Çarşamba günü.)

– Do you like physics?
(Fizik dersini sever misin?)

– We’re learning triangles this week in Geometry.
(Bu hafta geometri dersinde üçgenleri öğreniyoruz.)

– I like French lesson.
(Fransızca dersini seviyorum.)

– I got ninety-nine from Math.
(Matematikten doksan dokuz aldım.)