Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları Örnek Cümleleri


– Sharks are dangerous.
(Köpek balıkları tehlikelidir.)

– A fish has fins.
(Bir balığın yüzgeçleri vardır.)

– An octopus has eight arms.
(Bir ahtapotun sekiz kolu vardır.)

– A jellyfish has tentacles.
(Bir denizanasının dokunaçları vardır.)

– Dolphins are intelligent.
(Yunuslar zekidir.)

– Sea animals usually breathe in with their gills, but whales breathe in with their blowholes.
(Deniz hayvanları genellikle solungaçlarıyla nefes alırlar, ama balinalar hava delikleriyle nefes alır.)

– Sea turtles have large flippers.
(Deniz kaplumbağalarının büyük yüzgeçleri vardır.)

– Crabs can live both in water and on land.
(Yengeçler hem suda hem denizde yaşayabilir.)

– Seals have whiskers.
(Fokların bıyıkları vardır.)

– Lobsters have antennae.
(Istakozların antenleri vardır.)

– I found a pearl in an oyster and it was amazing.
(İstiridyenin içinde bir inci buldum ve inanılmazdı.)

– Squids are covered with chromatophores.
(Mürekkep balıkları renkli pigment hücreleriyle kaplıdır.)

– Shape of a starfish is star.
(Denizyıldızının şekli yıldızdır.)

– Seahorses live in temperate waters.
(Denizatları ılıman sularda yaşar.)

– Mussels are usually black.
(Midyeler genelde siyahtır.)

– Coral reefs are habitat to many sea animals.
(Mercan kayalıkları birçok deniz hayvanının habitatıdır.)

İngilizce deniz hayvanları “to be” çekimi, “have, has” konu anlatımı

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları Testi

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları Quiz

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları True False Alıştırması

İngilizce Deniz Hayvanları Sea Animals Slaytı

İngilizce Deniz Hayvanları Videoları

İngilizce hayvanlar, have has, can can’t, Geniş Zaman, Where soruları ve cevapları konu anlatımı

Animals – İngilizce Hayvanlar Quiz

Animals – İngilizce Hayvanlar Kelime Testi

İngilizce Hayvanlar Testi

Animals – İngilizce Hayvanlar True False Alıştırması

İngilizce Hayvanlar Animals Slaytı

İngilizce Hayvanlar İle İlgili Worksheet

İngilizce Hayvanlar Tablosu

Hayvanlar ve Evcil Hayvanlar İngilizce Kelimeleri

İngilizce Hayvanlar Videoları

İngilizce Evcil Hayvanlar Videoları

İngilizce Evcil Hayvanlar Alıştırmaları

İngilizce evcil hayvanlar, evcil hayvanların vücut bölümleri, can can’t have has olumlu olumsuz ve soru cümleleri konu anlatımı

İngilizce vahşi hayvanlar, yaşadıkları yerler, yapabildikleri ve yapamadıkları şeyler, vahşi hayvanların vücut bölümleri konu anlatımı

İngilizce Vahşi Hayvanlar Videoları

İngilizce Vahşi Hayvanlar Alıştırmaları

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar Quiz

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar Quiz

Hayvanlarla ilgili ilginç İngilizce deyimler

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar Testi

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar Testi

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar True False Alıştırması

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar True False Alıştırması

İngilizce Vahşi Hayvanlar Wild Animals Slaytı

İngilizce Çiftlik Hayvanları Farm Animals Slaytı

Animals Crossword – İngilizce hayvanlar etkinliği

4. sınıf ingilizce hayvanlar doğru cevabı seç

4. sınıf ingilizce hayvanlar

4. sınıf ingilizce hayvanları eşleme

4. sınıf ingilizce hayvanları eşleme 1

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.