Seasons – İngilizce Mevsimler Örnek Cümleleri


– There are four seasons in a year.
(Bir yılda dört mevsim vardır.)

– My favorite season is autumn.
(En sevdiğim mevsim sonbahar.)

– Autumn and falla re synonyms.
(Sonbahar ve güz eş anlamlıdır.)

– My birthday is in March. It’s in the spring.
(Doğum günüm martta. İlkbaharda.)

– Our school starts is the autumn.
(Okulumuz sonbaharda başlıyor.)

– I go to Çeşme in the summer.
(Yazın Çeşme’ye giderim.)

– I always get ill in the winter.
(Kışın hep hastalanırım.)

– The weather is cold in the winter.
(Kışın hava soğuktur.)

– When it’s summer in the Northern hemisphere, it’s winter in the Southern hemisphere.
(Kuzey yarım kürede mevsim yazken, güney yarım kürede kıştır.)

– When it’s spring in the Southern hemisphere, it’s fall in the Northern hemisphere.
(Güney yarım kürede mevsim ilkbaharken, kuzey yarımkürede sonbahardır.)

– The weather is sunny and hot in the summer.
(Kışın hava güneşli ve sıcaktır.)

– I can fly a kite in the fall.
(Sonbaharda uçurtma uçurabilirim.)

– Trees bloom in the spring.
(Ağaçlar ilkbaharda çiçek açar.)

– We don’t go to the school in the summer.
(Yazın okula gitmeyiz.)

– We can build a snowman in the winter.
(Kışın kardan adam yapabiliriz.)

– We can pick flowers in the spring.
(İlkbaharda çiçek toplayabiliriz.)

– Mother’s day is in the spring.
(Anneler günü ilkbahardadır.)

– New Year is in the winter.
(Yılbaşı kışındır.)

– Father’s day is in the summer.
(Babalar günü yazındır.)

– June, July and August are summer months.
(Haziran, Temmuz ve Ağustos yaz aylarıdır.)

– September, October and November are autumn months.
(Eylül, Ekim ve Kasım sonbahar aylarıdır.)

– March, April and May are spring months.
(Mart, Nisan ve Mayıs ilkbahar aylarıdır.)

– December, January and February are winter months.
(Aralık, Ocak ve Şubat kış aylarıdır.)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.