Shapes – İngilizce Şekiller Örnek Cümleleri


– A triangle has three sides.
(Bir üçgenin üç kenarı vardır.)

– I bought a heart-shaped box.
(Kalp şeklinde bir kutu aldım.)

– This clock is round.
(Bu saat daire şeklinde.)

– I have a star-shaped necklace.
(Yıldız şeklinde bir kolyem var.)

– A square’s all sides are equal.
(Bir karenin tüm kenarları eşittir.)

– Our TV is rectangle.
(Televizyonumuz dikdörtgen.)

– A cube has six surfaces.
(Bir küpün altı yüzeyi vardır.)

– A photocopying paper is rectangle.
(A4 kağıdı dikdörtgendir.)

– A pyramid’s base is square.
(Bir piramidin tabanı karedir.)

– We’re learning 3D shapes in our geometry lesson this week.
(Bu hafta geometri dersinde üç boyutlu şekilleri öğreniyoruz.)

– A pentagon has five sides and five edges.
(Bir beşgenin altı kenarı ve altı köşesi vardır.)

– Snowflakes are hexagonal.
(Kar taneleri altıgen şeklindedir.)

– A ball is a sphere.
(Bir top küredir.)

– The Earth has two hemispheres: Northern hemisphere and Southern hemisphere.
(Dünyanın iki yarım küresi vardır: Kuzey yarım küre ve Güney yarım küre.)

– Fridges are generally rectangular prism.
(Buzdolapları genellikle dikdörtgenler prizması şeklindedir.)

– Baklava is rhombus-shaped.
(Baklava eşkenar dörtgen şeklindedir.)

– A triangular prism has three rectangular lateral areas.
(Bir üçgen prizmanın üç tane diktörtgen yanal alanı vardır.)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.