Ondalık Sayılar – İngilizce Kelimeler


Ondalık Sayılar – Kelimeler / Decimal Numbers – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda ondalık sayılar (decimal numbers) ile ilgili hazırladığımız örnekleri bulabilirsiniz.

1’den küçük sayılara decimals yani ondalık sayılar denir. İngilizcede ondalık sayıyı belirtmek için nokta kullanılır. Türkçede ise nokta yerine virgül kullanılır.

                          Yazılışı

Okunuşu

İngilizce Türkçe İngilizce Türkçe
0.7  0,7  nought point seven
zero point seven 
sıfır virgül yedi 
4.82  4,82  four point eight two
(not four point eighty-two) 
dört virgül seksen iki
(ancak İngilizcede dört virgül sekiz iki olarak söylenir) 
81.3  81,3  eighty-one point three  seksen bir virgül üç 
€3.99  ₺3,99  one pound, ninety-nine pence
one pound, fifty-five pee 
bir lira doksan dokuz kuruş 
$200.00  ₺200,00  two hundred dollars  iki yüz lira 
€9,900.90 ₺9.900,90 nine thousand nine hundred euro and ninety cents
nine thousand nine hundred euro, ninety cents
dokuz bin dokuz yüz lira doksan kuruş

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.