One man’s meat is another man’s poison


İngilizce : One man’s meat is another man’s poison

Türkçe : Birine yarar ötekine zarar