One volunteer is worth ten pressed men


İngilizce : One volunteer is worth ten pressed men

Türkçe : Gönülsüz namaz dağları ağmaz

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.