Opportunity never knocks twice at any man’s door


İngilizce : Opportunity never knocks twice at any man’s door

Türkçe : Fırsat kapıyı asla iki kere çalmaz

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.