Ortaokul İngilizce 6 Birinci Ünite After School Kelimeleri


2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 6.(altıncı) sınıflar  1. (birinci) ünite After School konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Ortaokul İngilizce kitabı kelimeleridir.

snack atıştırmalık
have a rest soluk almak
play soccer futbol oynamak
around etrafında
recognize tanımak
expression ifade/anlatım
provide temin etmek
until kadar
interesting ilginç
specific özel
information bilgi
choice tercih
idea fikir
get elde etmek
middle orta kısım
traditional geleneksel
grannies babaanne
overnight gecelemek
responding cevap vermek
aims ulaşmak
announcementusu ilanlar
usually genellikle
hang around gezinmek
always daima
often sıklıkla
area alan
region yöre
enroll kayıt olmak
answer yanıt vermek
member üye
suitable münasip
survey araştırma
cross karşıya geçmek
prepare hazırlanmak
feed beslemek
snowy karlı
teenager genç kız
meet buluşmak

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.