Ortaokul İngilizce 6 Onuncu Ünite Democracy Kelimeleri


2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 6.(altıncı) sınıflar  10. (onuncu) ünite Democracy  konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Ortaokul İngilizce kitabı kelimeleridir.

research araştırmak
ballot box oy sandığı
cooperation iş birliği
career kariyer
smart board akıllı tahta
candidate aday
experiment deney
vote oy vermek
election seçim
respectful saygılı
announcing duyuru
principle ilke /prensip
wrong YANLIŞ
equal denk /eşit
public halk
president başbakan
respect saygı

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.