Ortaokul İngilizce 6 Dokuzuncu Ünite Saving the Planet Kelimeleri


2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 6.(altıncı) sınıflar  9. (dokuzuncu) ünite Saving the Planet  konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Ortaokul İngilizce kitabı kelimeleridir.

garbage işe yaramaz
throw away çöpe atmak
unplug fişini çekmek
remote control uzaktan kontrol
grass otlak
turn off the taps çeşmeleri kapatmak
recyclable geri dönüşüm
keep off the grass çimlere basmayın
swimming not allowed yüzülmez
don’t feed the anımals hayvanları beslemeyin
make fire mangal yapmak
pollute kirletmek
harmful zararlı
pollution kirlenme
sulphur kükürt

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.