Pasif soru cümleleri


 

 PASSIVE QUESTION SENTENCES

(Edilgen soru cümleleri)

 

Passive cümlelerin soru yapıları, yardımcı fiilden yararlanarak yapılır.  Yardımcı fiiller (is, are, will, etc.) cümlenin nesnesinden önce getirilir.

 

Are the cows milked every day? Yes, they are.

(İnekler her sabah sağılır mı? Evet sağılır)

 

Will the menu be announced by the chef tomorrow? Yes, it will.

(Menü şef tarafından yarın duyurulacak mı? Evet duyurulacak)

 

Soru kelimesiyle soru yaparken soru kelimesi başta yazılır.

 

Where are cars repaired?

(Arabalar nerede tamir edilir)

 

Aşağıdaki passive sorular fiilin nesnesini sorar.

 

Who has been invited?

(Kim davet edildi)

 

What was eaten by the guests yesterday?

(Dün konuklar tarafından ne yenildi)

 

Eylemi kimin veya neyin tarafından yapıldığını Who/What …… by?  kullanılır.

 

Who was America discovered  by?

(Amerika kim tarafından keşfedildi?)

 

What was the window broken by?

(Pencere ne tarafından kırıldı?)

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.