Pasif cümlenin kim tarafından yapıldığı by agent


 

 USING “BY + AGENT” IN PASSIVE SENTENCES

(Edilgen cümlelerde ‘by’ kullanma)

 

Edilgen cümlelerde işin kim/ne tarafından yapıldığını “by + agent” ile ifade ederiz. Fakat agent (yani eylemi yapan) someone, he, they, people vb. olduğunda vurgulamak gerekmedikçe passive cümlede belirtilmez.

 

Active : Fatih conquered Istanbul in 1453.

Passive: İstanbul was conquered by Fatih in 1453.

 

Active : The wind is making this sound.

Passive: This sound is being made by the wind.

 

Active : Someone stole my car last night.

Passive: My car was stolen (by someone) last night.

 

Active : People grow coffee in Brazil.

Passive: Coffee is grown (by people) in Brazil.

 

Passive cümlelerde eylemi yapan by ile belirtilir. With, kullanılan malzeme vb. için kullanılabilir. Karşılaştırınız.

 

This cake was made with eggs.

This cake was made by mother.