Past Perfect Continuous Tense aşağıdaki kelimeler sık kullanılır.

 

by

by the time

for

since

all evening

 

We’d been waiting all afternoon by the time the door bell rang.

(Kapı zili çaldığında tüm öğleden sonra beklemekteydik)

They had been living there for ten years when they moved.

(Taşındıklarında on yıldır orada yaşamaktaydılar)