Past Perfect Continuous Tense İpucu Kelimeleri


Past Perfect Continuous Tense aşağıdaki kelimeler sık kullanılır.

 

by

by the time

for

since

all evening

 

We’d been waiting all afternoon by the time the door bell rang.

(Kapı zili çaldığında tüm öğleden sonra beklemekteydik)

They had been living there for ten years when they moved.

(Taşındıklarında on yıldır orada yaşamaktaydılar)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.