Past Perfect Tense Kısa ve Uzun Cevapları


SHORT AND LONG ANSWERS FOR THE PAST PERFECT SIMPLE

(Past Perfect Tense Kısa ve Uzun Cevapları)

 

Past perfect tense yes/no sorularına kısa cevaplar Yes, I had, No, I hadn’t, Yes, she had, No, she hadn’t vb. şeklinde verilebilir.

 

Had you had breakfast by 10 o’clock yesterday?

Yes, we had. / Yes, we had had breakfast by 10 o’clock yesterday.

No, we hadn’t. / No, we hadn’t had breakfast by 10 o’clock yesterday.

 

Had she seen a snake before?

Yes, she had. / Yes, she had seen a snake before.

No, she hadn’t. / No, she hadn’t seen a snake before.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.