Past Perfect Tense Olumlu ve Olumsuz Soru Cümleleri


PAST PERFECT SIMPLE TENSE SAMPLE SENTENCES

(Past Perfect Tense örnek Cümleler)

I returned home because I had forgotten my wallet at home.

(Eve geri döndüm çünkü cüzdanımı evde unutmuştum)

We had waited at the bus stop for two hours when the bus finally came.

(Otobüs sonunda geldiğinde durakta iki saat beklemiştim.)

The film had already started by the time we arrived at the cinema.

(Sinemaya vardığımızda film zaten başlamıştı)

Jill hadn’t studied enough, so she got a low mark.

(Jill yeterince çalışmamıştı bu yüzden düşük not aldı)

When the police arrived at the crime scene, the criminals hadn’t left yet.

(Polis suç alanına vardığında suçlular henüz ayrılmamıştı)

 

We couldn’t find the way, because we hadn’t taken a map.

(Yolumuzu bulamadık çünkü bir harita almamıştık)

 

What had you done before you left home?

(Evden ayrılmadan önce ne yapmıştın?)

 

Did the students go home after they had visited the museum?

(Müzeyi ziyaret ettikten sonra öğrenciler eve gittiler mi?)

Had you finished the book by midnight?

(Gece yarısına kadar kitabı bitirmiş miydin?

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.