Past Perfect Tense İpucu Kelimeleri


SIGNAL WORDS FOR THE PAST PERFECT SIMPLE

(Past Perfect Tense İpucu Kelimeleri)

 

Aşağıdaki kelimeleri past perfect ile sık sık kullanırız.

 

by

by the time

before

after

until

when

 

I had read the book by 12 o’clock.

(12’ye kadar kitabı okumuştum)

 

They had eaten everything by the time I arrived at the party.

(Ben partiye vardığımda herşeyi yemişlerdi)

After I had had breakfast, I went out.

(Kahvaltıyı yaptıktan sonra dışarı çıktım)

I had had breakfast before I went out.

(Dışarı çıkmadan önce kahvaltı yapmıştım)

We hadn’t left until 2 o’clock.

(2’ye kadar ayrılmamıştık.)

 

When we went out, it had started raining.

(Dışarı çıktığımızda yağmur başlamıştı)

 

Ayrıca present perfect ile kullanılan “for, since, just, yet, already” past perfect ile kullanılabilir.

 

The children had already gone to bed by 11 o’clock.

(Saat 11’e kadar çocuklar çoktan yatmıştı)

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.