Play, Go & Do Quizi


Aşağıdaki sorular için en uygun seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

I ____ swimming every weekend.
They _____ their homework regularly.
We ____ to cinema every month.
Ahmet and Mehmet ______ guitar on Sundays.
Aslı and Mücella _______the cleaning every Sunday.
Ayşe and Selma ________ shopping in their free time.
You always ______ computer games.
I never ____ the violin.
We don’t_____ to the museum.
I______ ironing two times a week.


ÖNCEKİ KONU

SONRAKİ KONU

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.