Seem & Look Like Quizi


Aşağıdaki sorular için seem ya da look seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

The weather _______ rainy.
She _______ her mother.
It _____ hard.
She doesn’t______ enjoying the party.
He ____ a nice person.
It _____ an ant.
You ______ tired.
They _____ Italian.
He doesn’t _______ ill.
The situation _____ difficult.