Polite request Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri


Kibarca rica ederken kullanılan modal listesi aşağıdaki gibidir.

a) Can you?

Can you help me please ?

( Lütfen bana yardım edermisin?)

Can you lend me some money?

( Bana borç para verirmisin?)

Can you answer the phone?

( Telefona cevap verirmisin?)

Can you wash the clothes?

( Kıyafetleri yıkarmısın?)

 

b) Will you?

Will you come here to see me again? Yes, I will.

( Beni tekrar görmeye gelirmisin? Evet.)

Will you lend me some money? No, I won’t.

( Bana biraz para verir misin? Hayır.)

Will you organize a surprise party? Yes, I will.

( Sürpriz parti organize eder misin? Evet.)

Will you have a piece of cake? No, I won’t.

( Bir parça kek alırmısın? Hayır.)

 

c) Could you?

Could you please repeat after me ?

( Lütfen benden sonra tekrar eder misiniz?)

Could you please open the window?

(Lütfen pencereyi açar mısınız?

Could you please explain the question?

( Lütfen soruyu açıklar mısınız?)

Could you please help me ?

( Lütfen bana yardım eder misin?)

 

d) Would you?

Would you have some tea?

(Biraz çay ister misin?)

Would you write the poem for me?

( Benim için şiiri yazar mısın?)

Would you give me the recipe?

( Bana tarifi verirmisin?)

Would you pick me up?

(Beni alırmısın?)

 

e) Would you mind

Would you mind giving me those scissors? Not of course.

(Şu makası vermenin sakıncası var mı? Hayır tabiki)

Would you mind drinking tea with me? Yes, my elder brother is here.

(Benimle çay içmenin sakıncası var mı? Evet abim burda)

Would you mind going to the cinema? Of course.

( Sinemaya gitmenin sakıncası var mı? Elbette gidelim.)

Would you mind calling you at night? I will sleep.

( Seni gece aramamın sakıncası var mı? Uyurum.)

 

f) Would you mind if ?

Would you mind if yapısıyla genellikle past tense  yani geçmiş zaman kullanılır.

Would you mind if I took this newspaper? No.

(Bu gazeteyi almamım sakıncası var mı? Hayır al)

Would you mind if I switched off the air conditioner?.I’m hot.

(Klimayı kapatmamım sakıncası var mı?. Ben yanıyorum)

Would you mind if I go out with David? Yes, he is a liar.

( Davidle dışarı çıkmamın bir sakıncası var mı? Eve, o bir yalancı.)

Would  you mind if I smoked here? Well, you can smoke outside.

(Burada sigara içmemin sakıncası var mı? Dışarda içebilirsin)